Wołanie historii

Multas sustínuit difficultátes in ópere evangelizatiónis, sed forti ánimo éas superávit. „Zniósł wiele trudności w dziele głoszenia Ewangelii, ale pokonał je siłą ducha”.
O iluż pasterzach – papieżach, biskupach i kapłanach – możemy to zasadnie powiedzieć. W aktualnych czasach zamętu powszechnego świadectwo wierności pasterskiej znaczące historię Kościoła, powinno być, zwłaszcza dla duchowieństwa, mocnym wołaniem, aby nie oszczędzać się w służbie przywracania katolickiej ortodoksji – w aspekcie doktryny, kultu i moralności.