Dziękować Panu Bogu za dusze postępujące i troszczyć się o swoją duszę

Pan Bóg woła pojedyncze dusze do odrzucenia błędów modernizmu – powszechnie krzewionych od kilkudziesięciu lat – w aspekcie doktryny, kultu i moralności.
Pan Bóg woła pojedyncze dusze do przyjęcia wiary katolickiej – powszechnie krzewionej od wieków – w aspekcie doktryny, kultu i moralności.
Za każdą duszę, która na Boże wołanie odpowiada należy Panu Bogu dziękować.
I należy troszczyć się o swoją duszę, i spowiadać się u kapłanów nieskazitelnej katolickiej ortodoksji.
Mobilizujmy się, bo diabeł w wielu duszach skutecznie wygasił zainteresowanie Sakramentem Pokuty. Czuwajmy!