Divínum Offícium

Wśród materiałów internetowych, dotyczących tradycyjnej katolickiej liturgii, mamy do dyspozycji Divínum Offícium – wejście.
Cenny jest m.in. wybór wersji (według chronologii) oraz języka tłumaczenia. Korzystając z Divínum Offícium – odczytując odnośne teksty (kliknijmy: Sancta Missa) – możemy z pożytkiem przygotować się do Mszy Świętej.