Rozmyślanie zbawienne

Istnienie piekła – wiecznej i nieodwracalnej kary Bożej – jest prawdą obiektywną.
O ileż mniej byłoby na świecie grzechu, gdyby dusze częściej rozmyślały o piekle.
O ileż mniej byłoby grzechu w naszej duszy, gdybyśmy częściej rozmyślali o piekle.