To nie są obchody Kościoła Katolickiego!

Kościół Katolicki nie obchodzi żadnego dnia judaizmu.
Kościół Katolicki nie obchodzi żadnego dnia islamu.
Wspomniane inicjatywy nie są katolickie.
Wymysł ludzki przeforsowany przez ludzi – poza Kościołem Katolickim.
Kto bierze udział w powyższych procederach, grzeszy ciężko przeciwko 1. Przykazaniu Bożemu.

O katolickim odniesieniu do innych religii oraz do heretyków i schizmatyków nauczają prawowici papieże: Leon XIII w encyklice Satis cógnitum oraz Pius XI w encyklice Mortálium ánimos.
Katolik czyta.