3 warunki niezbędne

Zamęt powszechny – określenie obiektywnie uzasadnione trwającym od kilkudziesięciu lat stanem rzeczy. Na czym on polega i jak go przezwyciężać, rozumieć będziemy coraz jaśniej, gdy:

– będziemy się starać zachować swoją duszę w stanie łaski uświęcającej,
– zwiążemy się wyłącznie z sakramentami świętymi sprawowanymi w tradycyjnym rycie,
– będziemy słuchać bądź czytać nieskazitelne ortodoksyjne treści katolickie.