Lektury styczniowe

W styczniowych tygodniach bardzo będzie nam pożyteczna uważna lektura encykliki Piusa XI Mortalium ánimos oraz artykułu o. dr. hab. Benedykta Huculaka OFM Watykan dzisiaj.
Dusze gorliwsze przeczytają dodatkowo encyklikę Leona XIII Satis cógnitum.