Na wzmocnienie

Dusza katolicka, trudząca się w czasach zamętu powszechnego około przywracania katolickiego depozytu wiary – w wymiarze doktrynalnym, kultycznym i moralnym – wzmocni się mobilizującym słowem Apostoła Narodów: „Przeto, bracia moi najmilsi, bądźcie wytrwali i niezachwiani, zajęci zawsze ofiarnie dziełem Pańskim, pamiętając, że trud wasz nie pozostaje daremny w Panu” (1 Kor 15, 58)!