Wątpliwości zasadne

Budzi wątpliwości rzekoma doskonałość osoby uważającej się za będącą „w porządku” wobec Boga, a nie mającej pragnienia bardziej detalicznego zajęcia się udoskonalaniem swojej duszy.