Przypomnienie elementarne

„Obowiązkiem każdego chrześcijanina jest wierzyć we wszystkie prawdy, które Bóg światu objawił. Są one zawarte w Piśmie świętym i Tradycji. Podaje zaś je do wierzenia wiernym, z nakazu Bożego, Kościół Rzymsko-Katolicki” (Kard. Mercier).