Idźmy do Maryi!

Wspomożycielka

„Maryja zachowa nas w katolickiej wierze. Ona nie jest liberalna, modernistyczna ani ekumeniczna. Jest odporna na wszelkie błędy, a zwłaszcza na herezje i apostazję” (Abp Marcel Lefebvre).

Wspomożenie wiernych, módl się za nami!