Udział we Mszy Świętej

Kto już odnalazł Skarb katolickiej Mszy Świętej, niech dokłada starań, aby święty czas przeżyć w sposób właściwy.
Oto kilka wskazań praktycznych –
więcej