Nauka Kościoła Katolickiego o małżeństwie i rodzinie

Leon XIII, encyklika Arcánum divínae sapiéntiae.
Pius XI, encyklika Casti connúbii.
Katolik czyta.
Katolik kształci się chętnie.