Spowiedź

Regularna spowiedź u kapłana nieskazitelnej ortodoksji katolickiej jest stałą praktyką duszy katolickiej dążącej do świętości i poważnie myślącej o wiecznym zbawieniu – więcej