W modlitwie nie ustawajmy!

O. Réginald Garrigou-Lagrange OP daje nam pouczenia mobilizujące do wytrwałej modlitwy:

Jest więc rzeczą równie konieczną modlić się, by otrzymać pomoc Bożą, której nam potrzeba do czynienia dobrze i wytrwania, jak konieczną rzeczą jest siać, by mieć zboże. Tym, którzy mówią: „Czy będziemy się modlić, czy nie, stanie się, co się ma stać”, trzeba odpowiedzieć: „Jest to równie bezsensowne, jak twierdzić, że niezależnie do tego, czyśmy posiali, czy nie, będziemy mieli zboże, gdy nadejdzie lato”.