Spowiedź jest dla duszy ważniejsza od rozmowy

Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna. Łaskę Bożą otrzymujemy w świętych Sakramentach.
Oczywiście, nie ma nic złego w pożytecznej rozmowie z kapłanem nieskazitelnej ortodoksji katolickiej. Jednak nieskończenie ważniejsza dla naszej duszy jest dobra spowiedź u takiegoż kapłana. – więcej