Piątek

Centrum historii jest tajemnica Wcielenia, Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, dopełniona Zesłaniem Ducha Świętego.
Piątek przypomina i upamiętnia Mękę i Śmierć Jezusa Chrystusa.
Piątek to dzień pokuty. Dlatego dusza katolicka w piątek:

– Zachowuje post jakościowy, czyli zachowuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
– Odmawia drugą część Różańca, czyli tajemnice bolesne.
– Rozważa Mękę Pańską, na przykład odprawiając Drogę Krzyżową.
– Nie bierze udziału w weselach, zabawach i innych wydarzeniach, które nie licują z powagą dnia pokuty. Nie organizuje ich ani nie popiera.

Zachowujmy wiernie wymogi dnia pokuty, by godnie uczcić Mękę i Śmierć Jezusa Chrystusa, dać przejrzyste świadectwo wiary wobec bliźnich i przysporzyć dobra własnej duszy.