Ozdrowieńcze niespodzianki

Trzy okresy życia wewnętrznego

Niektórym duszom wydaje się, że są już zaawansowane na drodze świętości i chciałyby nawracać świat. Jednym z pożytków cierpliwej lektury tego znamienitego dzieła mogą być ozdrowieńcze niespodzianki: Poznając katolicką doktrynę o życiu duchowym, możemy dojść do wniosku, że jesteśmy zaledwie u początku drogi – zakup