Priorytet zjednoczenia z Bogiem

„Z chwilą, gdy zaczynamy uważać ścisłe zjednoczenie z Bogiem za rzecz drugorzędną, przestajemy dążyć do doskonałości, tracimy z oczu znaczenie i wagę najwyższego przykazania: «Będziesz miłował Pana, Boga twego, ze wszystkiego serca twego i ze wszystkiej duszy twojej, i ze wszystkich sił twoich, i ze wszystkiej myśli twojej». Nasz sąd przestaje być sądem mądrości, zaczynamy staczać się po pochyłości głupoty duchowej” (O. Réginald Garrigou-Lagrange, Trzy okresy życia wewnętrznego).