Lektura duchowa

Dla prowadzenia życia duchowego według zamysłu Chrystusowego sięgajmy do najlepszych dzieł katolickich nieskażonej ortodoksji. Kto już nabył dzieło o. Réginalda Garrigou-Lagrange OP Trzy okresy życia wewnętrznego wstępem do życia w niebie, może jego lekturę zacząć od rozdziału 14, dotyczącego udziału we Mszy Świętej i rozdziału 15 – o przyjmowaniu Komunii Świętej. Chodzi o rozdziały zamieszczone w II części, zatytułowanej „Oczyszczenie duszy początkujących”.