Katolicka troska o Najświętszy Sakrament

Od początku Kościół Katolicki otaczał najwyższą czcią Najświętszy Sakrament. Troska o uszanowanie Jezusa Chrystusa obecnego vere, realiter, substantialiter w konsekrowanej Hostii dotyczy także wszystkiego, co związane jest z kultem Eucharystycznym – więcej