Dusza nasza jest stworzona dla Pana Boga

Dusza ludzka jest stworzona dla Pana Boga.
Już tu, na ziemi, mamy przygotowywać duszę naszą do życia z Panem Bogiem w wieczności.
Uprzywilejowanym momentem tego przygotowania duszy jest modlitwa. Modlitwę praktykujmy z wielką starannością codziennie!