Dopuścić prawdę do głosu

Jeśli nie będziemy mieli na uwadze odwiecznych kryteriów katolickich oraz horyzontu chronologicznego obejmującego PRZYNAJMNIEJ ostatnie 60 lat, pojawiające się tu i tam diagnozy będą dalece niewystarczające. Czy trzeba, aby ktoś nam znowu zarzucał, że lubimy być oszukiwani? – więcej