Kapłańskie głosy pomocne

cropped-missa-tridentina-6-1.jpg

Pośród głosów diagnozujących problem reformy liturgii, niemało światła zaczerpnąć możemy z głosów kapłańskich, które w katolickiej perspektywie przeprowadzają apologię tradycyjnych rytów i ujawniają niewłaściwości związane z reformą.
Należy nadmienić, że ich refleksja powiązana jest ze świadectwem wierności – ci duchowni pozostali wierni Mszy Świętej w odwiecznym rycie rzymskim.

Oto niektóre nazwiska:

O. Roger-Thomas Calmel OP
Ks. Rajmund Dulac
Ks. Gommar De Pauw
Ks. Gregorius Hesse