Pokłon przed Jezusem Chrystusem Królem

Pokłon trzech króli

Giotto, Pokłon trzech króli

W święto Objawienia Pańskiego przeczytajmy bądź wysłuchajmy z uwagą. Katolicka encyklika papieża Piusa XI Quas primas. Mędrcy, idąc za przewodem gwiazdy, odnaleźli Dzieciątko Jezus i oddali Mu pokłon. My, idąc za przewodem nieskazitelnej katolickiej doktryny, odnajdźmy Jezusa Chrystusa w odwiecznej katolickiej liturgii Mszy Świętej i oddajmy Mu pokłon.
Przed kilkudziesięciu laty miały miejsce fakty wołające o pomstę do Nieba: czynniki watykańskie naciskały na rządzących, by wyeliminowano termin „państwa katolickie”. Prawowita nauka katolicka, niezależna od meandrów zmiennych okoliczności, pouczy nas jasno Komu i od kogo należy się pokłon.

„W pierwszej Encyklice, wydanej na początku Naszego Pontyfikatu do wszystkich Biskupów, zastanawiając się nad najważniejszymi przyczynami nieszczęść i patrząc, jak te nieszczęścia ciężko przygniatają ludzi i jak ludzie z nimi się zmagają, nie tylko – jak wiadomo – zaznaczyliśmy otwarcie, że tego rodzaju nawałnica zła dlatego nawiedziła świat cały, gdyż bardzo wielu usunęło Jezusa Chrystusa i Jego najświętsze prawo ze swych obyczajów, z życia prywatnego, rodzinnego i publicznego; lecz także wskazaliśmy, że nadzieja trwałego pokoju dotąd nie zajaśnieje narodom, dopóki jednostki i państwa wyrzekać się będą i nie zechcą uznać panowania Zbawiciela naszego (…).
Dodajmy do tego liczne przepowiednie proroków, a przede wszystkim tak znane Izajaszowe proroctwo: Maluczki narodził się nam i syn jest nam dany i stało się panowanie na ramieniu jego; i nazwą imię jego Przedziwny, radny, Bóg, mocny, ojciec przyszłego wieku, książę pokoju. Rozmnożone będzie państwo jego, a pokoju nie będzie końca (…).
Niech więc nie odmawiają władcy państw publicznej czci i posłuszeństwa królującemu Chrystusowi, lecz niech ten obowiązek spełnią sami i wraz z ludem swoim, jeżeli pragną powagę swą nienaruszoną utrzymać, i przyczynić się do pomnożenia szczęścia swej ojczyzny”.

Przeczytajmy dzisiaj uważnie całą encyklikę Piusa XI Quas primas.
Bądź wysłuchajmy jej z uwagą!