Nie wystarczy na tradycyjną Mszę Świętą chodzić

Podjęta wobec Boga i Kościoła decyzja związania się wyłącznie i dożywotnio z katolicką Mszą Świętą w rycie rzymskim jest nieocenionym dobrem. Trzeba jednak iść dalej i udoskonalać swój udział we Mszy Świętej, między innymi sposób przyjmowania Komunii Świętej. Godne przygotowanie do Komunii Świętej i godne dziękczynienie po Komunii Świętej to wymogi elementarne – więcej