Książka wielce pożyteczna!

Gdzie jet twoja Msza

Ta książka przyniesie wiele pożytku osobom duchownym i świeckim. Trzeba ją przeczytać z uwagą. Najlepiej więcej niż raz! – więcej