Dzieło znamienite o życiu duchowym

Trzy okresy życia wewnętrznego

Bardzo polecam!
Ortodoksyjne katolickie dzieło, zawierające szerokie spektrum treści dotyczących życia duchowego. Cierpliwa lektura ujawni – jak w lustrze – stan naszej duszy. Cierpliwa lektura zmobilizuje nas, aby życie duchowe prowadzić poważnie, w oparciu o bezpieczne reguły katolickie.

Spoglądnijmy z uwagą na spis treści. Lekturę dzieła możemy zacząć od treści dotyczących naszego udziału we Mszy Świętej i przyjmowania Komunii Świętej – więcej