Zmiany sterowane czy bezmyślne?

Coraz nachalniej wchodzi usus pisania: pan Bóg, pan Jezus.
Czy trzeba tłumaczyć, że nie chodzi o pana Kowalskiego?
Poprawnie pisze się: Pan Bóg, Pan Jezus.

Problem wymowy. Coraz nachalniej wchodzi usus zmiany akcentu: gdy mówi się „Pan Bóg”, akcentuje się słowo „Bóg”. A przecież zwyczajowo, z dawien dawna, gdy mówimy „Pan Bóg”, poprawnie akcent przypada na słowo „Pan”.
Natomiast, gdy mówimy „Pan Jezus”, poprawnie akcent przypada na słowo „Jezus”.