Porządkująca służba kapłańska. Katolicka!

Zawsze, a zwłaszcza w czasach zamętu powszechnego, jak ognia należy unikać subiektywizmów i nowych doktryn, by zamętu jeszcze bardziej nie pogłębiać. Posadawiając swoją służbę kapłańską na obiektywnych odwiecznych wskazaniach Kościoła, realizowanych przez wieki przez Papieży, Biskupów i Kapłanów, duchowny katolicki godnie uwielbi Pana Boga i przysporzy dobra wielu duszom – więcej