Antyfony „O”: VII antyfona „O Emmánuel”

O Emmánuel, Rex et légifer noster, exspectátio géntium, et Salvátor eárum: veni ad salvándum nos, Dómine Déus noster.
O Emmanuelu, nasz Królu i Prawodawco, oczekiwany Zbawicielu narodów, przyjdź, aby nas zbawić, nasz Panie i Boże.

„Na szczególną uwagę zasługują tzw. antyfony «O» śpiewane przy nieszporach od dnia 17 grudnia, a które są najsilniejszym bodaj wyrazem tęsknoty adwentowej za Zbawicielem” (Mszał Rzymski, 1956).

http://sanctus.pl/download/O_Antiphons.pdf


Pierwsze litery Antyfon „O” z poszczególnych dni, czytanych od ostatniego dnia do pierwszego (z pominięciem litery „O”), dają sformułowanie: Ero cras – jutro będę, jutro przybędę.