Życie pięknie spełnione

Wolna wola jest drogocennym darem Bożym – do dobrego zagospodarowania, przez wybór i realizację dobra i tylko dobra, zgodnie z Wolą Bożą.
Piękne świadectwa kapłańskiej wierności do końca niech będą i dla nas okolicznością mobilizującą, by w czasach zamętu powszechnego odrzucić błąd i grzech, i wierności Chrystusowi dochować. Do końca. –
więcej