Biegnijmy do spowiedzi!

Czytajmy sami i podarujmy innym.

Ta książka, wyraziście napisana, pomoże nam
w dobrym przygotowaniu do spowiedzi – zamów

Przed świętami trzeba duszę oczyścić!

„Nie zwlekaj z nawróceniem do Pana
ani nie odkładaj tego z dnia na dzień” (Syr 5, 7).