Antyfony „O”: I antyfona „O Sapientia”

O Sapiéntia, quæ ex ore Altíssimi prodísti, attíngens a fine usque ad finem, fórtiter suáviter disponénsque ómnia: veni ad docéndum nos víam prudéntiæ.

O Mądrości, która wyszłaś z ust Najwyższego, Ty obejmujesz wszechświat od końca do końca i wszystkim rządzisz z mocą i słodyczą, przyjdź i naucz nas dróg roztropności.

„Na szczególną uwagę zasługują tzw. antyfony «O» śpiewane przy nieszporach od dnia 17 grudnia, a które są najsilniejszym bodaj wyrazem tęsknoty adwentowej za Zbawicielem” (Mszał Rzymski, 1956).

http://sanctus.pl/download/O_Antiphons.pdf