Orátio ad Sánctum Michaëlem Archángelum

Modlitwa do Św. Michała Archanioła. W walce duchowej uciekajmy się do Św. Michała Archanioła, prosząc codziennie o obronę. Na rynku mamy wielość tłumaczeń, niektóre niedokładne. Dlatego będzie słuszne odmawiać tę modlitwę w języku Kościoła. Wyuczmy się jej dokładnie i odmawiajmy z wiarą. Codziennie!

Tekst i audio – wejście