Najważniejsza troska codzienna

Itaque, caríssimi mei (…), cum metu et tremóre vestram salútem operámini.
„A przeto, umiłowani moi (…), zabiegajcie o własne zbawienie z bojaźnią i drżeniem” (Flp 2, 12).