By coraz lepiej brać udział we Mszy Świętej

Katolicką jest rzeczą podjąć decyzję związania się wyłącznie z Mszą Świętą w rycie rzymskim. Trzeba jednak podejmować dalsze kroki, mające na celu coraz bardziej godne i owocne uczczenie Boga w Trójcy Świętej Jedynego i Chrystusowej Ofiary składanej przez kapłana na katolickim ołtarzu.
Kilka zwartych wskazówek niech będzie dla nas cenną i rzeczową pomocą –
więcej