Św. Jan Bosko, Wskazania duchowe. Antologia

Sięganie do czystych katolickich źródeł prowadzi do konstatacji, że prawowicie kanonizowani święci kapłani nie eksperymentowali z wiarą, lecz zachowując wierność katolickiej doktrynie, podawali ją jako niezmienne słowo prawdy, porządkujące życie doczesne i prowadzące do zbawienia wiecznego. Odlegli tu jesteśmy od aktualnego powszechnego rozchwiania doktrynalnego. Praca translatorska około takich źródeł jest czasem dobrze spożytkowanym. Lektura przybliży nam wiele cennych pouczeń. Będzie także przypomnieniem – dla niektórych, zdaje się, niezbędnym – że krzewienie prawdy katolickiej słowem pisanym i drukowanym było dla Świętego kapłana i wychowawcy chlebem codziennym. – więcej