Historia uczy. Czy nauczy i nas?

„Tylko jedno jest dziś przestępstwo, które napotyka na surową karę: wierne przestrzeganie tradycji naszych ojców” – pisał św. Bazyli Wielki.
Tę historię przeczytajmy z uwagą, pouczy nas ona i wzmocni do działań stosownych, aby w czasach zamętu powszechnego, nie oglądając się na statystyki, nie ustawać w staraniach o przywracanie katolickiej ortodoksji – w zakresie doktryny, kultu i moralności –
więcej