Coś więcej niż dobre wychowanie

Zgodnie z regułami dobrego wychowania, powinno się być bardzo oszczędnym w mówieniu o sobie – nie mówić o sobie wcale lub mówić o sobie jak najmniej. W niektórych okolicznościach jednak, gdy wymaga tego obrona sprawy Bożej, pożytek dusz oraz obrona prawowitego autorytetu, mówienie o sobie nie tylko jest uprawnione, lecz jest obowiązkiem.
Proszę pod tym kątem cierpliwie przeczytać 2 List do Koryntian! Ileż miejsca w tym liście Apostoła Narodów zajmuje apologia jego osoby i jego autorytetu apostolskiego! Pisał tak, bo wymagała tego obrona sprawy Bożej i pożytek dusz adresatów tegoż listu.
W niektórych okolicznościach i dzisiaj przychodzi niektórym duchownym – z tych samych motywacji – uprawiać, choćby bardzo sporadycznie i fragmentarycznie, autoapologię – apologia pro vita sua.