Zarzuty

Niezwykle złożone spektrum aktualnej sytuacji, w jakiej znalazły się dusze katolickie, domaga się zasygnalizowania m.in. kwestii wysuwanych przeciw niektórym duchownym zarzutów.
Niewykluczone, że będzie to w niedalekiej przyszłości problem o szerszym zasięgu. Posadowienie kwestii na nieskazitelnych odwiecznych kryteriach katolickich zabezpieczy nas przed ujęciami heterodoksyjnymi – więcej