Wieczność czeka

„Nic bowiem nie przynieśliśmy na ten świat; nic też nie możemy [z niego] wynieść” (1 Tm 6, 7).
„Jakież tedy szaleństwo lgnąć mocno do tego, co śmierć odbierze z pewnością i bezpowrotnie!” (Bp J. S. Pelczar).