O. Réginald Garrigou-Lagrange OP, Trzy okresy życia wewnętrznego wstępem do życia w niebie

Trzy okresy życia wewnętrznego

To cenne i ortodoksyjne dzieło katolickie o życiu duchowym możemy zacząć od pięknej tematyki: Uczestnictwo we Mszy Świętej źródłem uświęcenia. W rozdziale tym znajdziemy podrozdziały zatytułowane:

Ofiarowanie zawsze żywe w Sercu Chrystusa.
Skutki ofiary Mszy Świętej a nasze usposobienie wewnętrzne.
Jak łączyć się z Ofiarą Eucharystyczną? – więcej