Módl się i czytaj!

Epizod kluczowy dla nawrócenia św. Augustyna. Usłyszał słowa: Tolle, lege! – Bierz i czytaj! Przeczytał.
Wobec niedoborów ortodoksyjnej katolickiej ambony, w aktualnych czasach zamętu powszechnego KONIECZNA jest własna lektura tekstów nieskazitelnie katolickich.
Módl się i czytaj! –
więcej