Szerszy horyzont chronologiczny

Duchownym, którzy próbują formułować elementy diagnozy współczesnego zamętu powszechnego, należałoby powiedzieć – zachowując wymogi uczciwej metodologii: horyzont chronologiczny obejmujący ostatnie sześć lat jest dalece niewystarczający. Dla diagnozy uczciwej – i dla dobra dusz dzisiaj pożytecznej – za przedmiot analizy należy mieć horyzont chronologiczny obejmujący PRZYNAJMNIEJ ostatnie sześćdziesiąt lat.