Problem posłuszeństwa

Piszemy „problem”, ponieważ za pomocą posłuszeństwa (w restrykcyjnym antropocentrycznym rozumieniu) doprowadzono do sytuacji w najwyższym stopniu problematycznej. Posłuszeństwo katolickie ma chronić nieskazitelny katolicki depozyt wiary i jego wierne przekazywanie – więcej