Kompletujmy i czytajmy tradycyjne katechizmy!

Wzbogacajmy naszą Bibliotekę ’58. Przeszukujmy antykwariaty – także internetowe – oraz biblioteki cyfrowe.
Kardynał Adolf Bertram zadbał o to, aby w 1925 roku we Wrocławiu dla dusz polskich wydano w języku polskim Katechizm Katolicki dla Diecezji Wrocławskiej i Delegatury – wejście