Elementy wiarygodności

Kapłan katolicki jest osobą publiczną. Owce muszą wiedzieć, kto jest pasterzem i kto prowadzi na żyzne pastwiska prawdy i łaski.
Elementy przemawiające za wiarygodnością katolickiego duchownego:

– działanie jawne, z imienia i nazwiska (paradygmat pasterskiej jawności – zob. J 18, 20),
– podawanie nieskazitelnej odwiecznej doktryny katolickiej,
– w świetle powyższej doktryny zdolność zdiagnozowania i publicznego ujawnienia odkształceń katolickiego depozytu wiary,
– spójność słów i działania.