Divínum Offícium

Wśród materiałów internetowych, dotyczących tradycyjnej katolickiej liturgii, mamy do dyspozycji Divínum Offícium – wejście.
Cenny jest m.in. wybór języka tłumaczenia. Korzystając z Divínum Offícium, możemy – odczytując odnośne teksty (Sancta Missa) – z pożytkiem przygotować się do Mszy Świętej.