Przygotowania do Pielgrzymki (5)

W ramach przygotowania do środowej Pielgrzymki do Rostkowa, odmówmy jeden Różaniec w intencji przygotowań i owocnego jej przebiegu.